laptop

Jak zwiększyć szansę na znalezienie pracy dla obcokrajowca?

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki sprawił, że nasz kraj staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia i pracy dla obcokrajowców. Mimo to znalezienie zatrudnienia w Polsce osobom bez obywatelstwa może przysporzyć wielu kłopotów. Bariera językowa, kulturowa czy brak doświadczenia w szukaniu pracy za granicą to tylko niektóre z licznych problemów, z jakimi muszą mierzyć się osoby przyjeżdżające do Polski w poszukiwaniu stałej posady. Optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być podjęcie współpracy z agencją T&T People and Work.

Czym zajmuje się agencja pracy?

Agencja pracy, nazywana również agencją zatrudnienia, to prywatna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy zarówno dla pracowników, jak i polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców. Osoby zatrudnione w tego typu agencji zajmują się przeszukiwaniem rynku w celu znalezienia odpowiednich ofert pracy dopasowanych do kwalifikacji oraz oczekiwań klientów. Jednym z najważniejszych zadań agencji zatrudnienia jest jak najlepsze dopasowanie profilu pracownika do tego przedstawionego przez pracodawcę. Współpraca z agencją pracy T&T People and Work polecana jest wszystkim pracodawcom i pracownikom niezależnie od ich doświadczenia oraz zajmowanej pozycji zawodowej.

W jaki sposób agencja pracy może pomóc w znalezieniu zatrudnienia dla cudzoziemca?

Zakres pomocy udzielanej przez agencję pracy różni się w zależności od typu klienta. Obcokrajowiec poszukujący zatrudnienia w naszym kraju może liczyć nie tylko na pomoc w znalezieniu stanowiska odpowiadającego jego kwalifikacjom, ale także w otrzymaniu zezwolenia na pracę w Polsce, karty czasowego pobytu oraz pozostałych dokumentów związanych z legalizacją pracy w naszym kraju. Co więcej, każdemu cudzoziemcowi przyjeżdżającemu do Polski udzielana jest pomoc w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, przeprowadzce oraz aklimatyzacji w nowym miejscu pracy. Obcokrajowcowi nieznającemu języka polskiego w wypełnianiu dokumentów oraz załatwianiu wszystkich niezbędnych spraw związanych z zatrudnieniem pomaga specjalnie oddelegowany do tego koordynator posługujący się językiem kraju, z którego pochodzi dana osoba.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracodawców poszukujących cudzoziemców do zatrudnienia w swojej firmie. Pracodawcy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie na każdym etapie rekrutacji pracowników, pomoc w legalizacji i delegalizacji pobytu obcokrajowców, a także opiekę prawną podczas całego okresu zatrudnienia cudzoziemców. Współpraca z profesjonalną agencją pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na samodzielne poszukiwanie pracowników, a także uniknąć zatrudnienia nierzetelnych i nieuczciwych osób z zagranicy.