T&T People and Work Group

T&T People and Work Group pomaga w znalezieniu pracy na terenie Polski cudzoziemcom. Wieloletnie doświadczenie potwierdziło naszą zawodowa dewizę: PO PIERWSZE CZŁOWIEK. Lubimy pracę z ludźmi i lubimy ludzi, dlatego staramy się, aby u nas każdy czuł się jak u siebie. Szeroko rozwinięty nad naszymi pracownikami parasol ochronny pozwala na spokojną aklimatyzację w Polsce. Nie ważne, czy przyjechałeś z niedalekiego Lwowa, czy też Twoja podróż obejmowała pół świata: jesteś u nas – jesteś u siebie.

Analizując potrzeby cudzoziemców rozwinęliśmy na terenie Polski południowej sieć biur, koordynatorów, opiekunów i brygadzistów, którzy na każdym kroku czuwają nad zadowoleniem i bezpieczeństwem naszych Klientów i pracowników.

Jak nas opisać w dwóch słowach? IMMIGRATION SPECIALIST

Aktualności

T&T People and Work Group oferuje pomoc prawną dla cudzoziemców, świadczoną przez prawników z wieloletnim doświadczeniem. Osoby, chcące skorzystać z pomocy, proszone są o kontakt:  kancelaria@ttgroup.pl lub telefonicznie: +48538052495.

7 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

zarządów łączących się spółek o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h.)

Niniejsze zawiadomienie stanowi jednocześnie Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (art.504 § 1 i 2 k.s.h.)

W związku z planowanym połączeniem spółki kapitałowej działającej pod firmą T&T People and Work Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000549797  („Spółka Przejmująca”) ze spółką T&T People and Work Silesia2 sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000741197 („Spółka Przejmowana”) przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą,  z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki  Przejmowanej według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany udziałów, zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. k.s.h. w dniu 4 listopada 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”). W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Wspólnik może się zapoznać się w siedzibie spółki, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 4 listopada 2022 4., aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

Plan połaczenia Silesia z 4.11.2022 skan

 

 

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółek T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (KRS 0000379914, NIP 6771016605, REGON 35082625200000) (Spółka Przejmująca) ze spółką T&T PEOPLE AND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (KRS 0000735097, NIP 6751648118, REGON 380479726) ( Spółka Przejmowana), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. k.s.h. w dniu 18 lipca 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).
W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Do pobrania:

Plan połaczenia

 

 

 

DLA PRACOWNIKÓW

Legalizacja

Chcesz pracować z T&T People and Work? u nasz wszystko musi być zgodne z prawem. Pomożemy Ci w otrzymaniu zezwolenia na pracę, karty pobytu czasowego i wszystkich niezbędnych dokumentów. z nami pracujesz zawsze w oparciu o umowę. Jeżeli zrezygnujesz ze współpracy z nami, dopełnimy wszystkich niezbędnych obowiązków tak, abyś nie miał problemu z ponownym powrotem na teren Polski i podjęciem kolejnego zatrudnienia.

Przyjeżdżam do Polski i co dalej?

Jeszcze w kraju Twojego zamieszkania otrzymasz dane Koordynatora, który pomoże Ci w przeprowadzce do Polski. Będzie on wspierał Cię także od momentu przybycia do Polski. Pomożemy Ci dotrzeć do naszego biura, gdzie dostaniesz informację o zakwaterowaniu i kolejnych krokach lub też od razu skierujemy Cię do jednego z naszych mieszkań.

Nie mówię po polsku. Jak dam sobie radę?

Nasi koordynatorzy pomogą Ci na każdym etapie rekrutacji i zatrudnienia. Wypełnienie właściwych kwestionariuszy, wizyta u lekarza lub w banku, szkolenia – zawsze dostajesz nasze wsparcie.

Nowe miejsce zamieszkania. Co dalej?

W każdym naszym mieszkaniu wyznaczony jest Opiekun Domu. Pomoże Ci znaleźć Twoje miejsce, opowie o obowiązujących na terenie mieszkania zasadach i regułach, pokaże części wspólne.

Praca. Czy dam sobie radę?

Wszystkie nasze oferty skonstruowane są w taki sposób, abyś mógł dostosować swoje możliwości do oczekiwań naszych Klientów. Na terenie każdego zakładu pracy jest nasz Brygadzista. To on pomoże Ci w pierwszych dniach pracy, ułatwi poruszanie się po zakładzie i pokaże, czym będziesz się zajmować.

Oferty pracy

Nie znalazłeś oferty, która Cię interesuje?

lub

DLA PRACODAWCÓW

Zatrudnienie cudzoziemca w firmie to zawsze nowe wyzwanie. Obca kultura, inny język, bariery prawne powodują obawy przed otwarciem zakładu pracy dla cudzoziemców. Jednocześnie aktualna sytuacja na rynku pracy wymusza na przedsiębiorcach zmianę podejścia do pracownika. Od ponad 5 lat zajmujemy się dostarczaniem pracowników przedsiębiorcom. Jesteśmy liderem na rynku w zakresie sprowadzania osób z Filipin i Nepalu. Potrafimy skutecznie zrekrutować pracowników z takich krajów jak Azerbejdżan, Uzbekistan, Kazachstan a także krajów afrykańskich.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POMÓC

REKRUTACJA, LEGALIZACJA I DELEGALIZACJA

Bezpieczeństwo prawne naszych Klientów i pracowników jest dla nas priorytetem. Zatrudniając cudzoziemca – zarówno jako pracownika tymczasowego jak i na zasadach outsoursingu – nie musisz się martwić o dokumenty. Wszystkie sprawy związane z legalizacją i delegalizacją są po naszej stronie. Pomożemy dobrać Ci odpowiedzenia formę zatrudnienia.

HR I PAYROLL

Obniżenie kosztów zatrudnienia, ułatwienie pracy własnym służbom. Jesteśmy gotowi na kompleksową obsługę zarówno w zakresie kadr jak i księgowości.

T&T LEGAL, T&T TAX, T&T INVESTMENTS

Pracujemy jako grupa T&T People and Work, mamy swoje służby prawne i podatkowe. Pomożemy Ci nie tylko w zakresie dostarczania pracowników, ale także służymy pomocą w całości Twoich działań. Restrukturyzacje, zmiany, fuzje. Na tym też się znamy. Wiedzą i doświadczeniem podzielimy się z Tobą.

SZKOLENIA

Mamy za sobą lata doświadczeń i praktyki; naszą wiedzą chętnie podzielimy się z Tobą. Aktualnie w naszej ofercie znajdziesz szkolenia dotyczące przede wszystkim zatrudniania cudzoziemców oraz podatku VAT. Nasi specjaliści wyszkolą Twoich pracowników także w zakresie obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie dot. legalizacji i delegalizacji cudzoziemców: 550 zł plus VAT za osobę, czas trwania: 4 godziny zegarowe, Szkolenie dot. zmian w zakresie podatku VAT: 650 zł plus VAT za osobę, czas trwania: 6 godziny zegarowe, Szkolenie - cudzoziemiec jako pracownik - zmiana struktury załogi: 450 zł plus VAT za osobę: czas trwania: 3 godziny zegarowe Szkolenie na wózki jezdniowe: indywidualna wycena.

Powiedz nam kogo szukasz?

Powiedz nam kogo szukasz?

  Zgodnie z RODO, podane dane w formularzu służą naszej firmie do skontaktowania się z Państwem w celu opisanym w treści wiadomości. Zbieranie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych, odbywa się zgodnie z polityką prywatności.

  NASZ ZESPÓŁ

  Alina Panasenko


  Dyrektor Działu Rekrutacji, Legalizacji i Delegalizacji

  Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie na kierunku socjologia oraz stosunków międzynarodowych na Akademii Krakowskiej im. Frycza-Modrzewskiego.
  Z T&T People and Work Group związana od 2015 r.
  Prywatnie miłośniczka ekstremalnych biegów z przeszkodami.
  Posługuje się biegle językiem polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

  Kontakt

  Kraków

  Bytom

  Wrocław

  T&T People and Work sp. z o. o. sp. k.

  ul. Ambrożego Grabowskiego 6/3
  31-126 Kraków

  tel. +48 728 905 237
  tel. : +48 795 598 009

  biuro@ttgroup.pl

  T&T People and Work Cracovia sp. z o. o.

  ul. Ambrożego Grabowskiego 6/3
  31-126 Kraków

  tel. +48 728 905 237
  tel. : +48 795 598 009

  biuro@ttgroup.pl

  T&T People and Work Silesia sp. z o.o.

  ul. Siemianowicka 98
  41-902 Bytom

  tel. +48 728 905 237
  tel. +48 788 260 057

  biuro@ttgroup.pl

  T&T People and Work Bakery sp. z o. o.

  ul. Siemianowicka 98
  41-902 Bytom

  tel. +48 728 905 237
  tel. : +48 788 260 057

  biuro@ttgroup.pl

  T&T People and Work Vratislavia sp. z o. o.

  al. Kasztanowa 18/24
  53-125 Wrocław

  tel. : +48 664 449 161