T&T Investments S.A.

Świadczymy usługi skoncentrowane na szeroko rozumianej restrukturyzacji, za pomocą takich instrumentów jak: negocjacje, ugody w postępowaniu upadłościowym, postępowanie upadłościowe konsumenckie oraz postępowania naprawcze przedsiębiorców

Aktualności

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ksh) dotycząca dematerializacji akcji. Niektóre z przepisów wchodzą w życie wcześniej, celem przygotowania do nadchodzących zmian dotyczących dematerializacji akcji. W związku z tym, akcje spółki podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, który ma być prowadzony w formie zapisu elektronicznego przez upoważnione podmioty (np. domy maklerskie). Z dniem 1 stycznia 2021 r. akcje papierowe (dokumenty) przestaną mieć moc prawną.

Zgodnie z nadchodzącą nowelizacją, każda spółka akcyjna zobowiązana będzie do prowadzenia strony internetowej i zamieszczania na niej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące ze spółek (art. 1 par. 5 ustawy o zmianie ustawy- ksh oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019 poz. 1798). Zgodnie z tym strona powinna istnieć już od 1 stycznia 2020 r. i powinna mieć wydzielone miejsce („okienko”), które przeznaczone będzie do komunikacji z akcjonariuszami. Ten kanał komunikacyjny jest obowiązkowy.

Ponadto, każda spółka akcyjna zobowiązana będzie zawrzeć umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy (co stanowi art. 1 pkt 8 dotyczący. art. 3282 par. 1 ww. nowelizacji), a podmiot, który ma prowadzić rejestr ma być wybrany poprzez podjęcie uchwały walnego zgromadzenia akcjonaruszy (art. 1 pkt 8 dotyczący art. 3281 par. 5 nowelizacji ksh). Niniejszy wymóg powinien zostać zrealizowany do 30 czerwca 2020 r.

Jak wskazuje art. 16 ww. nowelizacji ksh. Spółka winna wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia papierowych dokumentów akcji w spółce oraz powinna udostępnić informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (o czym wyżej). Niniejsza informacja o wezwaniach powinna widnieć na stronie przez okres nie krótszy nż 3 lata od pierwszego wystosowanego wezwania.

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przez ogłoszenie, które powinno zostać ogłoszone co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wezwania do akcjonariuszy nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zatem do 30 czerwca 2020 r. należy podjąć uchwałę wybierającą podmiot, który będzie dla Państwa prowadził rejestr i dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy.

13.12.2019


Kontakt

T&T Investments S.A.

ul. Ambrożego Grabowskiego 6/3
31-126 Kraków

tel.: 12 333 70 65

biuro@ttgroup.pl

kancelaria@ttgroup.pl