Grupa T&T People and Work,  w skład której wchodzą poniższe spółki

 1. spółką pod firmą T&T People and Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków, NIP: 6751557717 (spółka wiodąca) 
 2. spółką pod firmą T&T People and Work Cracovia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków, NIP: 6772270286 (spółka operacyjna)
 3. spółką pod firmą T&T People and Work Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 1, 40-668 Katowice, NIP: 9492200642 (spółka operacyjna)
 4. spółką pod firmą T&T People and Work Silesia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 1, 40-668 Katowice, NIP: 6462972338 (spółka operacyjna)
 5. spółką pod firmą T&T People and Work Vratislavia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 18/24, 53-125 Wrocław, NIP: 8992841444 (spółka operacyjna)
 6. spółką pod firmą T&T People and Work Bakery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 1, 40-668 Kraków, NIP: 6751563959 (spółka operacyjna),
 7. spółką pod firmą T&T People and Work Cibus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedziba w Krakowie przy ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków, NIP: 6762573683 (spółka operacyjna),
 8. spółka pod firma T&T People and Work Opulia spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedziba w Opolu, przy ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole.
 9. spółka pod firma T&T Investments S.A. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków, NIP:6771016605
 10. spółka pod firmą T&T Legal G.L. Tyniec i Wspólnicy sp. k. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków, NIP: 6751321110
 11. spółka działająca pod firmą T&T Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków, NIP: 6751487431,

szanując prywatność użytkowników korzystających ze strony www.ttgroup.pl, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wprowadza politykę prywatności.

 

Co to oznacza dla naszych Użytkowników:

 • korzystając z naszej strony akceptujesz zasady polityki prywatności,
 • zapewniamy, że wszystkie dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych,
 • aby skutecznie chronić dane osobowe zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. 
 • zgodnie z art. 173 prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik tej strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy i ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomy aktem woli i akceptacji plików cookies.

 

Cel przetwarzania danych

Baza kandydatów powstała w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska,  na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. 

Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Nasi Klienci mogą kontaktować się z nami poprzez formularze, w celu uzyskania usługi, którą wykonuje jedna z naszych spółek.

My kontaktujemy się z kandydatami oraz Klientami w sprawach związanych ze świadczonymi przez nas usługami: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem, tym samym przetwarzamy dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa, możemy więc podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach: jeżeli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych:

Przetwarzamy dane osobowe:

 1. w związku z udzieloną w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 2.  w celu wykonania umowy, której stroną jest nasz Użytkownik  (np. umowy o pracę) lub jeżeli jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek Użytkownika – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana,
 3. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego ciążącego T&T People and Work Group,
 4. W zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez T&T People and Work Group lub podmiot trzeci, np. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Grupa T&T People and Work nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do przekazanych danych osobowych.

Miejsce przetwarzania danych:

Dane są przetwarzane w biurach Grupy T&T People and Work a także u naszych dostawców, przedstawicieli i klientów (zgodnie z informacją powyżej).

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza Unii Europejskiej. Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych, niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

Okres przechowywania Danych

Dane osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Grupy T&T People and Work. Okres przechowywania danych zależy także tego, czy została zrealizowana wobec Użytkownika jedna z naszych usług (rekrutacja, praca tymczasowa, usługa prawna).

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem przez nas danych.

Wszystkim naszym Użytkownikom przysługuje prawo żądania dostępu do przekazanych danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie – art.6 ust.1 lit. a RODO).

Wymienione powyżej  prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Grupa T&T People and Work jest obowiązana do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

Dodatkowo, każdemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby narusza przepisy RODO.

Z powyższych uprawnień można korzystać kontaktując się z T&T People and Work Group pisemnie na adres siedziby głównej w Krakowie 31-126 ul. A. Grabowskiego 6/3 lub elektronicznie na adres biuro@ttgroup.pl.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa danych

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkowników. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Mamy świadomość zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu dlatego na każdym kroku staramy się podwyższać standardy naszych usług i wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne.

Zgłoszenie naruszeń

Jeżeli uważasz, ze ochrona twoich danych osobowych została naruszona skontaktuj się z T&T People and Work Group pisemnie, na adres siedziby głównej w Krakowie 31-126 ul. A. Grabowskiego 6/3 lub elektronicznie na adres biuro@ttgroup.pl.

Możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.