Mój znajomy z pracy jest cudzoziemcem. Jak pracować, aby współpracować?

Mój znajomy z pracy jest cudzoziemcem.
Jak pracować, aby współpracować?

Przyjrzyj się rynkowi pracy.
To prawdziwa mozaika: talentów, osobowości oraz narodowości.
To różnorodność, która jest kluczem do sukcesu dla każdej działalności.

Dlatego tak ważne jest, aby tworzyć miejsce pracy, w którym każdy poczuje się dobrze.
Bez wyjątku.

T&T People and Work Group pokazuje, że to więcej niż proste.

TworzyMY

Zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i Klienci są częścią tego samego biznesu. Wspólnie
rozmawiamy, sąsiadujemy, pracujemy oraz tworzymy rynek pracy.

+ Zwiększaj świadomość
To pierwszy krok do lepszych kontaktów w środowisku pracy.
Bycie otwartym na poznawanie i obcowanie z inną kulturą to większa szansa na sukcesywną
współpracę. A wiedza i zrozumienie burzy komunikacyjne mury.

+ Pokonuj bariery
Trudności językowe, odmienność kulturowa i światopoglądowa. To najczęstsze przyczyny kłopotów
w nawiązywaniu znajomości pracy. Warto spojrzeć ponad nie, aby dostrzec, że łączy nas więcej niż
myślimy.

+ Wymieniaj się
Wzajemne czerpanie z rodzimych kultur daje więcej.
Dzięki temu możesz spojrzeć na to, co jest Ci już znane z zupełnie innej perspektywy. A w sukcesie
biznesu to właśnie rozwój jest najważniejszy.

Indywidualność popłaca

Otwartość i innowacyjność w biznesie jest efektem wielonarodowościowego środowiska pracy.

Bogactwo kultur i osobowości w jednym zespole może stwarzać dotąd nawet nieuświadomione
możliwości.

Lecz warunkiem jest współpraca.
Jej sukces zależy od nas samych.
Dlatego warto jest poznawać siebie nawzajem.
Otaczać szacunkiem i pomocą.

Dokładnie tak, jak robimy to w T&T People and Work Group.