szkolenie

Jak przeszkolić obcokrajowców z zasad BHP?

Każdy pracodawca decydujący się na zatrudnienie nowych pracowników musi zorganizować dla nich szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). O ile w przypadku pracowników z polskim obywatelstwem z reguły nie jest to duży problem, to przy chęci zatrudnienia obcokrajowców mogą pojawić się pewne kłopoty. W jaki sposób przeszkolić cudzoziemców z zasad BHP? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zachęcamy do lektury.

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców

Zatrudnienie osoby bez polskiego obywatelstwa w firmie zawsze jest wyzwaniem dla pracodawcy. Inny język i kultura, a często również niejasna sytuacja prawna potrafią skutecznie odstraszyć polskich przedsiębiorców przed związaniem się umową o pracę z cudzoziemcem. Mimo to aktualna sytuacja na rynku wymusza na pracodawcach zmianę podejścia i szukanie specjalistów także wśród obywateli zagranicznych. Z każdym rokiem w Polsce pracuje coraz więcej obcokrajowców. Dotyczy to przede wszystkim pracowników z Ukrainy. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w 2020 roku w Polsce wydano ponad 405 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, z czego blisko 300 tysięcy dla obywateli Ukrainy. Na drugim miejscu znalazła się Białoruś (27 tysięcy), a na trzecim Gruzja (8,2 tysiąca).

Przeprowadzenie szkolenia BHP dla obcokrajowców to obowiązek pracodawcy

Decydując się na zatrudnienie pracowników z zagranicy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia dla nich szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Mówi o tym art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę”.

W jakim języku powinno być przeprowadzone szkolenie BHP dla cudzoziemców?

Przepisy polskiego prawa nie regulują kwestii tego, w jakim języku powinno być przeprowadzone szkolenie BHP dla cudzoziemców. Mimo to każdy pracodawca, w interesie zarówno swoim, jak i zatrudnianego cudzoziemca, powinien zadbać o to, aby zasady omawiane na szkoleniu były w pełni zrozumiałe dla obcokrajowca. Pracownik z zagranicy musi nie tylko zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na nowym stanowisku, ale przede wszystkim je zrozumieć. Z tego powodu szkolenie powinno być przeprowadzone w języku ojczystym lub innym zrozumiałym dla pracownika z zagranicy. Wszystkie materiały użyte podczas szkolenia również należy przetłumaczyć na język zrozumiały dla obcokrajowca. Karta szkolenia BHP, którą cudzoziemiec podpisuje po odbyciu szkolenia, także musi być dla niego zrozumiała. Dzięki temu pracodawca będzie mieć pewność, że pracownik zrozumiał treść odbytego szkolenia.

Szkolenie z zakresu zasad BHP dla cudzoziemców można przygotować samodzielnie lub skorzystać z pomocy specjalistów z agencji pracy T&T People and Work. Lata doświadczeń i praktyki podczas pośrednictwa przy zatrudnianiu cudzoziemców przekładają się na organizację merytorycznych szkoleń, z których wiedzę mogą czerpać nie tylko zagraniczni pracownicy, ale i polscy pracodawcy.