Najem a podatek VAT

Najem a podatek Vat

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest między innymi, wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne szeroko pojętych nieruchomości. Na gruncie ustawy o VAT, najem nieruchomości należy do odpłatnego świadczenia usług oraz podlega opodatkowaniu. Jednakże, ustawa szczegółowo określa kiedy podatnik będzie zwolniony z opodatkowania:

  • gdy nieruchomość posiada charakter mieszkalny (zwolnienie nie obejmuje np. biur gdzie prowadzimy działalność gospodarczą)
  • wynajmujący będzie korzystał z nieruchomości przez okres długotrwały (nie dotyczy wynajmu na dni lub tygodnie)
  • usługi są świadczone na własny rachunek (nie jesteśmy pośrednikami wynajmu)

Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia.

Wyjątek stanowią usługi wynajmu na dni lub tygodnie np. usługi noclegowe czy hotelowe. Nie korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania, tutaj stawka podatku wynosi 8%.

Usługi wynajmu nieruchomości niemieszkalnych (np. budynków czy lokali użytkowych) oraz usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (np. wynajem lokalu mieszkaniowego na biuro) opodatkowane są stawką podstawową 23%.

Reasumując, ustawa o podatku od towarów i usług co do zasady w przypadku najmu nieruchomości ma stałą stawkę podatkową 23%.(wyjątek najem krótkoterminowy ze stawka 8%) Podatnik, w przypadku spełnienia wszystkich 3 przesłanek, zostaje zwolniony z opodatkowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535.)