Fatalna inwestycja w obligacje GetBack S.A.

Ponad 9 tys. nabywców obligacji nie odzyskało środków zainwestowanych w obligacje GetBack S.A., w sumie ok. 2,5 miliarda złotych. NIK wskazał, że instytucje państwa w tym Komisja Nadzoru Finansowego, która powinny nadzorować działalność GetBack, podjęły działania za późno.

Nikłą nadzieję na odzyskanie do 25% środków, zainwestowanych w feralne obligacje, daje układ zawarty w postępowaniu upadłościowym GetBack S.A. Nie wiadomo jednak czy spółka ów układ w ogóle wykona. Wypłata pierwszych środków, skierowanych do nabywców obligacji w wysokości 0,5 % kwoty wpłaconej została przewidziana dopiero na 30 września 2021 r.

Szansa na odzyskanie części środków pojawiła się dla osób, które obligacje GetBack zakupiły za pośrednictwem IDEA Bank S.A., wraz z wydaniem przez UOKiK decyzji z dnia 03.02.2020 r. (RBG-610-03/18/AS). Na bank nałożony został obowiązek zwrotu kwoty 10 tyś zł (w przypadku wpłaty 50 tyś zł lub więcej) lub 8 tyś. zł (w przypadku wpłaty 40 tyś zł). Decyzja jest nieprawomocna z uwagi na jej zaskarżenie przez bank.

Niepewność, co do częściowego choćby odzyskania utraconych środków, powoduje, że wiele osób decyduje się na wystąpienie do sądu. Przez cztery miesiące od 19.05.2020 r. do 21.09.2020 r. złożono pozwy na kwotę 132 mln złotych przeciwko samemu tylko Idea Bank S.A. W procesy, z uwagi na charakter sprawy, często angażują się po stronie osób indywidualnych prokuratorzy oraz Rzecznik Finansowy. Wydaje się, że w chwili obecnej jest to najlepiej rokująca droga do odzyskania utraconych pieniędzy.

mec. Urszula Sowa