Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Świadczymy usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla Klientów z Krakowa i okolic. Zapewniamy pomoc prawną oraz profesjonalne doradztwo. Do współpracy zapraszamy dłużników, wierzycieli, inwestorów, syndyków oraz wszystkie inne osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego od doświadczonych prawników zatrudnionych w naszej Kancelarii.

Czym jest prawo restrukturyzacyjne?

Prawo restrukturyzacyjne to potoczna nazwa dla Ustawy z dnia 15 maja 2015 r., która zmieniła inny akt prawny o charakterze ogólnym, a mianowicie Prawo upadłościowe i naprawcze. Wejście w życie Ustawy stało się szansą na uratowanie od upadłości wielu zadłużonych przedsiębiorstw i prywatnych działalności gospodarczych. Prawo restrukturyzacyjne reguluje bowiem zasady zawierania układów z wierzycielami przez stronę zadłużoną. Celem takiego działania jest ochrona dłużnika przed upadłością, która nie jest pożądana zarówno z punktu widzenia samego dłużnika, jak i jego wierzycieli oraz całej gospodarki rynkowej.

Usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Świadcząc usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego stajemy po stronie zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. W zależności od strony postępowania nasze działania polegają na kompleksowym wsparciu prawnym mającym na celu pozytywne zakończenie postępowania dla reprezentowanej przez nas strony. Zajmujemy się przygotowywaniem propozycji układowych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości układowej. Wierzymy, że profesjonalne doradztwo prawne i przygotowanie odpowiedniej propozycji układowej przyczyni się do sukcesu całego postępowania.

Wszyscy Klienci naszej Kancelarii mogą skorzystać także z porad prawnych w zakresie prawa obrotu nieruchomościami gospodarczego, a także prawa cywilnego i karnego. Gwarantujemy indywidualne podejście oraz profesjonalną pomoc w każdej zleconej nam sprawie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pełnego zakresu usług prawnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.