Prawo pracy

Świadczymy usługi w zakresie prawa pracy dla Klientów z Krakowa i okolic. Zajmujemy się prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Zapewniamy również pomoc prawną osobom fizycznym. Pomagamy wszystkim pracownikom, których sytuacja zawodowa zmusza do sięgnięcia po pomoc specjalisty. Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa obowiązującego w Polsce. Jest to ogół regulacji i przepisów obejmujących prawa oraz obowiązki pracodawców i pracowników, którzy występują jako strony stosunku pracy. Głównym źródłem prawa pracy w naszym kraju jest Kodeks pracy, w którym zawarte są podstawowe przepisy określające prawa i obowiązki stron pozostających w stosunku pracy.

Pracownikiem jest każda osoba fizyczna wykonująca określone zadania na rzecz pracodawcy i pozostająca pod jego kierownictwem. Za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Pracodawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która jest stroną zatrudniającą pracowników.

Nasza działalność w zakresie prawa pracy

W ramach usług naszej Kancelarii zapewniamy Klientom kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Zajmujemy się m.in.:

  • udzielaniem porad prawnych,
  • sporządzaniem projektów pism procesowych,
  • wydawaniem opinii z zakresu prawa pracy, w tym opiniowaniem dokumentów pracowniczych,
  • reprezentowaniem Klientów podczas negocjacji z pracodawcą/pracownikiem,
  • reprezentowaniem Klientów w czasie postępowań sądowych.

Wszyscy Klienci zainteresowani naszymi usługami mogą również skorzystać z porad prawnych związanych z prawem gospodarczym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz prawem obrotu nieruchomościami. Zajmujemy się też rozwiązywaniem problemów dotyczących prawa cywilnego i karnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pełnego zakresu usług prawnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.