Prawo gospodarcze

Świadczymy usługi w zakresie prawa gospodarczego dla Klientów z Krakowa i okolic. Zajmujemy się kompleksową obsługą spółek. Zapewniamy pomoc prawną już na etapie zakładania spółki. Przygotowujemy dokumentację niezbędną w procesie rejestracji działalności gospodarczej, a także przejmujemy nadzór nad wykonywanymi przez spółkę czynnościami prawnymi. Gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych przez nas usług prawnych.

Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze to szeroki termin o charakterze doktrynalnym obejmujący zbiór norm, zasad i reguł dotyczących działalności gospodarczej, której pojęcie zostało wyjaśnione w art. 2. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Za działalność gospodarczą uznaje się „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”.

Prawo gospodarcze dzieli się na prawo gospodarcze publiczne oraz prawo gospodarcze prywatne. Prawo gospodarcze publiczne określa stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a państwem, natomiast prawo gospodarcze prywatne pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami a konsumentami. Z tego powodu za podmiot prawa gospodarczego prywatnego może zostać uznana zarówno spółka prowadząca działalność gospodarczą, jak i osoba fizyczna (konsument). Głównymi źródłami prawa gospodarczego są Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

Usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego

Klienci naszej Kancelarii mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego. Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorców. W ramach świadczonych przez nas usług prawnych zapewniamy pełen zakres usług doradczych, przygotowanie dokumentów i wzorów pism, czynny udział w sporach pomiędzy spółkami, negocjacje z kontrahentami oraz obsługę organów spółek. Zajmujemy się także obrotem prawami udziałowymi oraz postępowaniem rejestrowym w KRS.

Wszystkim zainteresowanym usługami prawnymi przypominamy, że nasza Kancelaria zajmuje się także udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, obrotu nieruchomościami, cywilnego, karnego, a także prawa pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej działalności zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.