Prawo rodzinne i opiekuńcze

Świadczymy usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dla Klientów z Krakowa i okolic. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi separacji, przyznania władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, a także sprawami związanymi z podziałem majątku pomiędzy małżonkami, sprawami o alimenty oraz sprawami mającymi na celu ustalenie ojcostwa. Zatrudniamy adwokatów rodzinnych mających wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas postępowań cywilnych.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to dział prawny wchodzący w skład prawa cywilnego. Podstawowym zadaniem prawa rodzinnego jest regulacja stosunków prawnych (majątkowych i niemajątkowych) obowiązujących członków rodziny. Źródłem prawa rodzinnego w Polsce jest zarówno Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe. Z prawem rodzinnym wiąże się kilka podstawowych zasad, na których jest ono oparte. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

  • zasadę dobra dziecka,
  • zasadę ochrony rodziny,
  • zasadę uniezależnienia osobistych stosunków rodzinnych od wpływu elementów majątkowych.

Czym zajmuje się adwokat rodzinny?

Adwokat rodzinny zajmuje się wszystkimi kwestiami znajdującymi się w zakresie prawa rodzinnego. Taka osoba jest więc odpowiedzialna za reprezentowanie Klienta w czasie postępowania sądowego i występuje w jego imieniu podczas spraw dotyczących separacji, związanych z podziałem majątku, przyznaniem alimentów czy spraw dotyczących osób nieletnich. Zatrudnienie adwokata rodzinnego może wiązać się również ze sprawami związanymi z prawem spadkowym lub chęcią ubezwłasnowolnienia jednego z członków rodziny.

Korzyści ze współpracy z naszą Kancelarią

Współpraca z naszą Kancelarią to szereg korzyści dla Klientów. Przede wszystkim zyskują Państwo profesjonalną pomoc w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczoną przez doświadczonych prawników z wieloletnim stażem w zawodzie. Udzielana przez nas opieka prawna oraz indywidualne wsparcie podczas spraw sądowych pozwala przejść przez ten trudny okres jak najmniej boleśnie. Zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania cywilnego związanego z prawem rodzinnym i opiekuńczym.