Prawo i postępowanie cywilne

Świadczymy usługi w zakresie prawa i postępowania cywilnego dla Klientów z Krakowa i okolic. Zajmujemy się udzielaniem porad i wyjaśnień, organizowaniem konsultacji, a także przygotowywaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem Klientów w czasie postępowań sądowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną oraz indywidualne podejście do każdej ze zleconych nam spraw.

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne to jedna z głównych gałęzi prawa. Normy prawa cywilnego regulują stosunki pomiędzy autonomicznymi podmiotami prawa prywatnego, stanowiąc jego trzon. Oznacza to, że w prawie cywilnym nie obowiązują znane z prawa publicznego zasady, w których jeden podmiot jest podporządkowany drugiemu. Głównym źródłem prawa cywilnego w Polsce jest Kodeks cywilny obowiązujący od 1 stycznia 1965 roku. Reguluje on stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotami prawa cywilnego.

Wszystkie sprawy cywilne w naszym kraju rozpatrywane są w postępowaniach cywilnych. Jest to rodzaj postępowania sądowego przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi). Wyjątkami są sprawy należące do sądów szczególnych (administracyjnych, wojskowych) lub Sądu Najwyższego. W postępowaniach cywilnych rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa cywilnego i jego gałęzi, a także prawa pracy oraz sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Usługi w zakresie prawa i postępowania cywilnego

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych,
  • prowadzenie rokowań i negocjacji w imieniu Klientów,
  • przygotowywanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innego rodzaju dokumentacji sądowej w zakresie prawa i postępowania cywilnego.

Działamy również jako adwokat rodzinny zajmując się prowadzeniem spraw dotyczących separacji, podziału majątku, a także spraw o alimenty. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pełnego zakresu usług prawnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.