Prawo i postępowanie karne

Świadczymy usługi w zakresie prawa i postępowania karnego dla Klientów z Krakowa i okolic. Zajmujemy się przygotowywaniem pism procesowych, a także reprezentowaniem Klientów podczas trwania postępowania karnego, karno-skarbowego oraz postępowań dotyczących popełnienia wykroczeń. Występując jako adwokat prawa karnego, zapewniamy pomoc prawną oraz wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego.

Czym jest prawo karne?

Prawo karne to jedna z gałęzi prawa obowiązującego w Polsce. Jest to zespół przepisów i norm prawnych, które określają kwestie odpowiedzialności karnej za czyny powszechnie uznawane za zabronione. Za popełnione czyny zabronione sprawcy grożą określone kary kryminalne. Podstawowym źródłem prawa karnego jest Kodeks karny, który obowiązuje od 1 września 1998 roku. Nie mniej ważnymi źródłami prawa karnego są również Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy. Aktem prawnym regulującym kwestie odpowiedzialności za popełnione przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest z kolei Kodeks karny skarbowy.

Ze względu na przedmiot regulacji wyróżniane są następujące typy prawa karnego:

  • prawo karne materialne,
  • prawo karne procesowe,
  • prawo karne wykonawcze.

Usługi w zakresie prawa i postępowania karnego

Usługi naszej Kancelarii w zakresie prawa i postępowania karnego obejmują obronę Klientów występujących w charakterze oskarżonego przed sądami wszystkich instancji, reprezentowanie interesów Klientów pokrzywdzonych, w tym przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, a także sporządzanie wszelkich pism procesowych związanych ze sprawami karnymi. Zajmujemy się również udzielaniem porad prawnych dotyczących prawa karnego.

Nasi Klienci mogą również skorzystać z porad prawnych dotyczących prawa restrukturyzacyjnego, gospodarczego i obrotu nieruchomościami. Zajmujemy się także rozwiązywaniem problemów związanych z prawem cywilnym. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pełnego zakresu usług prawnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.