Myślisz o zmianie pracy w ciągu roku, 3 lat, 5 i wciąż zadajesz sobie te pytania:
+ Co jest dla mnie odpowiednie?
+ Jakie są moje perspektywy na przyszłość?
+ Czy wszystko będzie zgodne z prawem?
+ Czy można, a przede wszystkim czy warto zaufać pracodawcy?