Kasy fiskalne w telefonie od 2020 roku

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania przewiduje, iż kasy te mogą być używane zarówno przez podatników VAT czynnych jak i zwolnionych. Ponadto, projekt rozporządzenia reguluje m.in. wymagania techniczne dla kas oraz sposób ich używania.

Co istotne, § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż podatnik ma obowiązek zapewnić połączenie kasy rejestrującej z drukarką.

Projekt ma na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących a także usprawnienie procesów rejestracji.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.