Tynkarz/Plasterer/Штукатур

 • Budownictwo/Construction
 • 12.02.2019
 • Województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie

OPIS STANOWISKA

 • Wykonywanie tynków
 • Nakładanie tynków z różnych rodzajów zapraw
 • Transport materiałów na plac budowy
 • Obsługa maszyn i narzędzi tynkarskich

RESPONSIBILITIES

 • Making parget
 • Applying parget from different kinds of mortars
 • Transporting materials to construction site
 • Service parget machines and tools

Обязанности

 • Изготовление штукатурки
 • Нанесение штукатурки из разных видов раствора
 • транспортировка материалов на строительную площадку
 • обслуживание машин и различных спец.инструментов

WYMAGANIA

 • Doświadczenie przy pracach tynkarskich/budowlanych
 • Znajomość technik wykonywania tynków tradycyjnych i gipsowych
 • Motywacja do pracy
 • Wiza ważna minimum 3 miesiące lub ważny paszport biometryczny

REQUIREMENTS

 • Experience in parget/building works
 • Knowledge of technics making traditional and gypsum plaster
 • Motivation for work
 • Manual skills
 • Valid visa minimum 3 months or valid biometric passport

Требования

 • опыт в штукатурных работах/в строительстве
 • знания технологий изготовления традиционных и гипсовых растворов
 • мотивация
 • виза, действительная минимум 3 месяца или биометрический паспорт

OFERUJEMY

 • Umowę zlecenie
 • Atrakcyjną stawkę godzinową
 • Terminowe wypłaty
 • Pomoc w zakwaterowaniu
 • Miłą atmosferę pracy
 • Opiekę koordynatora podczas całego okresu zatrudnienia

WE OFFER

 • Civil contract
 • Attractive hourly pay salary
 • Terminable payoff
 • Support in accommodation
 • Friendly atmosphere in job
 • Coordinator support during all project during employment period

Условия работы

 • умова злецения
 • привлекательная заработная плата
 • своевременная оплата труда
 • помощь в размещении
 • приятная рабочая атмосфера
 • поддержка координатора на протяжение длительности всего проекта
aplikuj teraz

lub wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres:

praca.katowice@ttgroup.pl

T&T People & Work Sp. z o.o. Sp. k.

ul. A. Grabowskiego 6/3
31-527 Kraków

T: +48 12 421 69 42

E: biuro@ttgroup.pl
facebook: www.facebook.com/ttpeopleandworkgroup 

Śledź nas na:

 

 

Dział Rekrutacji i Legalizacji

T&T People and Work Group

Dyrektor
Alina Panasenko

T: +48 728 905 237

E: a.panasenko@ttgroup.pl