Opiekunka dziecięca/Babysitter/Няня

 • Opieka/Care
 • 12.06.2019
 • Polska oraz inne kraje/Poland and other countries/Польша и другие страны

OPIS STANOWISKA

 • Opieka nad dziećmi
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • Utrzymywanie czystości i porządku

RESPONSIBILITIES

 • Childcare
 • Conducting educational classes
 • Keeping clean and tidy

Обязанности

 • няня
 • проведение учебных занятий
 • содержать в чистоте и порядке

WYMAGANIA

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Cierpliwość
 • Kreatywność
 • Wykształcenie: minimum średnie

REQUIREMENTS

 • Experience in working with children
 • Patience
 • Creativity
 • Education: minimum average

Требования

 • опыт работы с детьми
 • терпение
 • творческий подход
 • Образование: минимально среднее

OFERUJEMY

 • Stałe zatrudnienie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w przyjaznym miejscu i miłej
 • Dodatkowe benefity i udogodnienia w codziennej pracy
 • Możliwość rozwoju

WE OFFER

 • Permanent employment
 • The opportunity to gain work experience in a friendly place and a pleasant atmosphere
 • Additional benefits and amenities for everyday work
 • Opportunity to develop

Условия работы

 • постоянная занятость - возможность получить опыт работы в дружелюбной атмосфере
 • дополнительные преимущества и удобства для повседневной работы
 • возможность личностного роста
aplikuj teraz

lub wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres:

praca.katowice@ttgroup.pl

T&T People & Work Sp. z o.o. Sp. k.

ul. A. Grabowskiego 6/3
31-527 Kraków

T: +48 12 421 69 42

E: biuro@ttgroup.pl
facebook: www.facebook.com/ttpeopleandworkgroup 

Śledź nas na:

 

 

Dział Rekrutacji i Legalizacji

T&T People and Work Group

Dyrektor
Alina Panasenko

T: +48 728 905 237

E: a.panasenko@ttgroup.pl