Murarz/Bricklayer/КАМЕНЩИК

 • Budownictwo/Construction
 • 12.02.2019
 • Województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie

OPIS STANOWISKA

 • Murowanie fundamentów, murów prostych, ścian warstwowych i nośnych
 • Wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych, nadproży, stropów gęsto żebrowych i sklepień łukowych
 • Wykonywanie pomocniczych robót murarskich (przygotowanie zapraw, transport materiałów na stanowisko robocze itp.)

RESPONSIBILITIES

 • Laying foundations, tiered and load-bearing walls
 • Doing foundations, reinforced walls, lintels, densely ribs ceiling and arches
 • Doing auxiliary masonry works, (making mortar, transporting building materials to work station etc.)

Обязанности

 • укладка фундамента, простых стен, сэндвич-стен и несущих стен
 • создание фундаментов, усиленных стен, перемычек, потолков и арочных сводов
 • выполнение вспомогательных кладочных работ (подготовка растворов, транспортировка материалов на рабочую станцию и т. д.)

WYMAGANIA

 • Dobra kondycja fizyczna
 • Doświadczenie przy pracach budowlanych
 • Dokładność
 • Sumienność
 • Motywacja do pracy
 • Wiza ważna minimum trzy miesiące lub ważny paszport biometryczny

REQUIREMENTS

 • Good physical shape
 • Experience in building work
 • Accuracy
 • Diligence
 • Motivation for work
 • Valid visa minimum 3 months or valid biometric passport

Требования

 • хорошее физическое состояние
 • опыт строительных работ
 • точность
 • сознательность
 • мотивация к работе
 • виза действительна не менее трех месяцев или действительный биометрический паспорт

OFERUJEMY

 • Umowę zlecenie
 • Atrakcyjną stawkę godzinową
 • Terminowe wypłaty
 • Pomoc w zakwaterowaniu
 • Miłą atmosferę pracy
 • Opiekę koordynatora podczas całego okresu zatrudnienia

WE OFFER

 • Civil contract
 • Attractive salary per hour
 • Terminable payoff
 • Helping in accommodation
 • Friendly atmosphere in job
 • Care of coordinator during all the time as you will be employed

Мы предлагаем

 • договор подряда
 • 15 зл нетто
 • почасовую ставку
 • помощь в размещении
 • своевременные платежи
 • приятную рабочую атмосферу
 • заботу координатора на протяжении всего периода работы
aplikuj teraz

lub wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres:

praca.katowice@ttgroup.pl

T&T People & Work Sp. z o.o. Sp. k.

ul. A. Grabowskiego 6/3
31-527 Kraków

T: +48 12 421 69 42

E: biuro@ttgroup.pl
facebook: www.facebook.com/ttpeopleandworkgroup 

Śledź nas na:

 

 

Dział Rekrutacji i Legalizacji

T&T People and Work Group

Dyrektor
Alina Panasenko

T: +48 728 905 237

E: a.panasenko@ttgroup.pl